Kodin johdotuksen ukkossuojaus

Kodin johdotuksen ukkossuojausUkonilman purkaminen on erittäin vaarallista, koska sen arvo voi olla useita satoja tuhansia volteja. Jokaisen ukkosmyrskyn jälkeen laitteet rikkoutuvat, voimajohdot ovat vaurioituneet, ja myös ihmiset voivat kärsiä. On mahdotonta määrittää, mihin salama osuu, joten on virhe olettaa, että tämä ilmiö ohittaa kodin. Salama ei voi koskaan päästä sähköverkon tiettyyn osaan, joten ukkosvaaraa voidaan aliarvioida. Jos salama ei ole usean vuoden ajan ollut koskaan osunut tiettyyn sähköverkon osaan, tämä ei tarkoita, että tällainen mahdollisuus on suljettu pois.

Salaman ylijännitteen esiintyminen kotitalouksien sähköverkossa ilman asianmukaista suojausta johtaa tuolloin verkkoon kuuluvien kotitalouksien sähkölaitteiden rikkoutumiseen. On myös vaara, että talon asukkaat kärsivät. Siksi johdotuksen suojaamiseksi on huolehdittava ...

 

Nollaviivan suojaus

Nollaviivan suojausKolmivaiheisessa sähköverkossa katkennut maadoitusjohto on vaarallinen ilmiö, joka voi aiheuttaa erilaisia ​​negatiivisia seurauksia kotitalouksien sähkölaitteille ja niitä käyttäville ihmisille. Tässä artikkelissa tarkastellaan nollajohtimen katkeamisen seurauksia erityisellä esimerkillä ja vastaavia tapoja suojata kodin sähköjohdotus nollakatkokselta.

Esimerkiksi harkitse kerrostaloa, jota saa virtansa yleisimmästä TN-C-S -maadoitusjärjestelmästä. Tämän tyyppinen järjestelmä maadoittaa virtalähteen nolla - sähköaseman muuntajan. Sähköasemalta sähköasemalle kuluttajalle, tässä tapauksessa talolle, sähkö johdetaan neljän johtimen kautta - kolmen vaiheen johtimet ja johdin, joka yhdistää työskentelevän neutraalin ja suojaavan maadoitusjohtimen toiminnot. Saavuttuaan rakennukseen yhdistelmäjohdin jaetaan ...

 

Kuinka säästää rahaa vaihtaessasi kodin johdotuksia uhraamatta luotettavuutta

Kuinka säästää rahaa vaihtaessasi kodin johdotuksia uhraamatta luotettavuuttaKodin sähköjohdotuksen vaihtaminen on yksi kalleimmista asunnon tai talon suurien korjausten vaiheista. Kaapelituotteiden ja muiden komponenttien jatkuvasti nousevien hintojen taustalla kysymys siitä, kuinka johdotus korvataan pienillä rahainvestoinneilla, on yhä tärkeämpi.

Tässä tapauksessa et voi kohtuuttomasti poistaa tiettyjä elementtejä tai aliarvioida johtimien poikkileikkausta, koska tämä voi johtaa siihen, että asennetut johdotukset ovat epäluotettavia eivätkä anna täydellistä virtaa kodin sähkölaitteille. Siksi meidän on pohdittava, kuinka säästät rahaa vaihtaessasi kodin johdotuksia vaarantamatta luotettavuutta. Keskustelemme tässä artikkelissa. Sähköjohdotuksen korvaamisprosessi voidaan jakaa kolmeen päävaiheeseen: tulevaisuuden sähköjohdotuksen laatiminen, komponenttien valinta ja hankinta ...

 

Kytkentäkaavio autotallissa: suunnittelu- ja asennusominaisuudet

Kytkentäkaavio autotallissaIhmiset rakentavat rakennuksia pääasiassa kahteen tarkoitukseen: asumiseen tai teknisten ongelmien ratkaisemiseksi. Näissä huoneissa virtalähdejärjestelmää luotaessa kiinnitetään erityistä huomiota laitteiden luotettavuuteen ja turvalliseen toimintaan. Asuinrakennuksissa huomiota kiinnitetään huoneiden suunnitteluun. Niissä olevat sähköjohdot on yleensä piilotettu seinien sisälle tai luotu avoimella tavalla yksinoikeudella kalliilta komponenteilta, jotka korostavat omistajan yksilöllistä tyyliä.

Tekniset tarpeet, joihin autotalli kuuluu, suunnitellaan pääsääntöisesti yksinkertaisella ja avoimella kytkentäkaaviolla. Sen piilottaminen seinien sisään ei ole paljon järkeä: sitä on helpompi ylläpitää ja muokata.Suurimmassa osassa autotalleja, jotka on suunniteltu sisältämään yksi tai kaksi autoa, käytetään tehollisen taajuuden 220 voltin yksivaiheista virtalähdettä. Työvalojen ja pistorasioiden luominen ryhmä ...

 

Yleisiä virheitä asennettaessa kodin johdotuksia

Yleisiä virheitä asennettaessa kodin johdotuksiaKodin johdotus on asunnon tai yksityisen talon sydän. Sähköjohtojen on oltava luotettavia ja turvallisia, ja niiden on myös täytettävä kokonaan kotitalouskoneiden sisällyttämistä verkkoon koskevat vaatimukset. Hyvin usein sähköjohdotuksen asennuksessa tehdään useita virheitä, jotka lopulta voivat johtaa erilaisiin negatiivisiin seurauksiin.

Tässä artikkelissa tarkastellaan yleisimpiä virheitä, joita tehdään kodin sähköjohdotuksen asennuksen yhteydessä, ja seurauksia, joita nämä virheet voivat aiheuttaa. Aivan ensimmäinen vaihe on virransyöttöprojektin valmistelu. Tämä projekti sisältää kytkentäkaavion laatimisen, jossa otetaan huomioon sähkölaitteiden kuormitukset, pistorasioiden, kytkinten, valaisevien elementtien halutut sijainnit. Tässä tapauksessa suoritetaan myös suojalaitteiden laskenta ja valinta sähkökeskuksessa.k, kaapelit sähköjohdotuslinjoille...

 

Mitä tulee ottaa huomioon suorittaessaan kolmivaiheista yhteyttä talossa

kolmivaiheinen yhteys omakotitalossaPäättäessään äskettäin rakennetun rakennuksen virrantoimituksesta sen omistaja kohtaa monia tehtäviä, jotka on ratkaistava teknisillä ja organisatorisilla menetelmillä. Tässä tapauksessa sinun tulisi aluksi päättää tarvittavasta vaiheiden määrästä sähkölaitteiden virran kytkemiseen. Yleensä ihmiset ovat tyytyväisiä yksivaiheiseen virtalähteeseen, ja tietty luokka valitsee kolmivaiheisen kohdennettujen tehtävien ohjaamana. Piiriä valittaessa on otettava huomioon sen vaikutus johdotuksen suunnitteluun ja eri järjestelmien luomiin käyttöolosuhteisiin.

Yksittäisten asunnonomistajien keskuudessa on toivoa, että siirtyminen kolmivaiheiseen sähköön voi lisätä sallittua virrankulutusta ja käyttää sähköä intensiivisemmin. Tätä kysymystä on kuitenkin käsiteltävä myyntiorganisaatiossa ...

 

Tehonrajoitin - lyhyt kuvaus, käyttö kodin johdotuksissa

Tehonrajoitin - lyhyt kuvaus, käyttö kodin johdotuksissaTehonrajoitin on laite, joka on suunniteltu rajoittamaan virrankulutusta. Tämä laite valvoo kuormaa ja antaa sen kuluttajalle virtaa, jos se kasvaa vakiintuneen tason yläpuolelle. Tehonrajoittimen toiminta suoritetaan viiveellä, joka on useita sekunteja - useita minuutteja. Eli jos asiakas sisällyttää verkkoon sähkölaitteita, joiden kokonaisteho ylittää asetetun rajan, rele laukeaa asetetun ajan kuluttua.

Tehonrajoitimessa on LED, joka ilmoittaa ylikuormituksesta. Rajoittajan tyypistä riippuen virranrajoitimessa voi olla digitaalinen ilmaisin, joka näyttää nykyisen tehon arvon, ja jos asetettu tehoraja (ylikuormitus) ylitetään, tapahtuu laskenta, jonka jälkeen johdotus katkaistaan ​​...

 

Sähkömittarin asentaminen ja kytkeminen: kuinka kytkeä oikein

Sähkömittarin kytkentäKulutetun sähkön mittaus suoritetaan mittauslaitteilla, joissa otetaan huomioon niiden läpi kulkeva teho lasketun ajanjakson ajan. Sähkömittarin oikean asennuksen ja kytkemisen kannalta on välttämätöntä ymmärtää sen toimintaperiaate, joka koostuu seuraavien parametrien jatkuvasta seurannasta: virranmittauselimen läpi virtaavan kuorman suuruus, ohjatun sähköpiirin tuloon syötetyn jännitteen arvo ja kytkentäaika.

Missä tahansa sähkömittarissa on rakenteesta riippumatta: riviliitin, jolle sähköä syötetään ja samanaikaisesti poistetaan (tulo- ja lähtöpiirit), sisäinen piiri. Kytkettäessä johtoja liitäntänauhaan on tärkeää paitsi kytkeä vaihe- ja nollajohtimet paikkoihinsa, myös seurata napaisuutta: tulevat ja lähtevät piirit ...